آموزش مهندسی خلاقیت ، توسط مدل های جذاب و ملموس باعث می گردد که مطالب مورد نظر به خوبی در ذهن کودکان باقی بماند.
اهدافی که در این دوره آموزشی مدنظر است عبارت است از:
• افزایش خلاقیت
• تقویت قوه تفکر
• افزایش قوه دست ورزی
• افزایش توانایی کار گروهی
محققان اعتقاد دارند که جهت پرورش فکری و رشد خلاقیت کودکان بهترین راه، آموزش همراه با ساخت و ساز است.
همچنین محققان بر این باورند که بهترین سن جهت افزایش و رشد خلاقیت در کودکان زیر 8 سال می باشد.

در این دوره آموزشی، کودک می تواند با استفاده از قدرت فکری خود انواع مدل های و و خلاقانه ایجاد کند و این امر در پرورش فکری کودکان نقش موثر و مفید دارد.
از فواید دیگردوره آموزش مهندسی خلاقیت در کودکان می توان سرگرم کننده بودن این دسته از فعالیت ها را نام برد.
می توان با توجه به روحیات و تمایل کودکان با استفاده از وسایل و لوازم سرگرم کنند مبحثی علمی و مفید را به آنها آموزش داد.
درواقع دوره آموزش مهندسی خلاقیت پیش نیاز شروع آموزش رباتیک برای کودکان است. ماهیت مهندسی خلاقیت و رباتیک برای کودکان جذاب و سرگرم کننده است.
از فواید آموزش مهندسی خلاقیت اصفهان می توان فراهم نمودن مهارت های لازم برای آینده شغلی کودکان را نام برد.
اگر برای کودکان زمینه های لازم برای بروز استعدادهایشان را فراهم نکنیم در آینده نمی توانیم زمینه هوشی آنها را مشخص کنیم.
بر مربیان و اولیا است تا با ایجاد زمینه های لازم برای پرورش خلاقیت واستعداد کودکان، آنها را در مسیر درست هدایت کنند.
چنانچه آموزش ها در چارچوب مشخص و استاندارد و برنامه ای مدون صورت گیرد، کودکان فرصت طلایی برای کسب تجربه و آگاهی از مشاغل و فنون گوناگون را به دست می آورند.
این دوره آموزشی، برای کلیه کودکان 4 تا 7 سال با ضریب هوشی متفاوت و با هر سلیقه ای مناسب است.

فهرست